THTronic

THTronic je systém řízení požárních nástaveb s využitím CAN sběrnice.

Jedná se o modulární systém postavený na univerzální hardwarová základně firmy UNIS. Systém se skládá z jednotlivých modulů, z nichž každý plní svou specifickou funkci danou programem. Jednotlivé moduly jsou propojeny pomocí datové sběrnice CAN. Systém je možné libovolně rozšiřovat a modifikovat dle funkčních a uživatelských požadavků.

CAN (Controller Area Network) je sériová datová sběrnice, která se využívá pro vzájemnou komunikaci elektronických funkčních jednotek (modulů). Toto propojení si lze představit jako počítačovou síť.

Všechny moduly vzájemně komunikují po jediném kabelu. Každá zpráva má identifikátor, který je v celé síti jedinečný. Tento identifikátor definuje obsah přenášené zprávy a zároveň i prioritu zprávy. Příjem zpráv může být mnohonásobný (jedna zpráva může být přijata několika zařízeními).

CAN sběrnice umožňuje z jediného místa zjistit informace o otevřených roletách, dveřích, sklopených stupačkách, vysunutém osvětlovacím stožáru, zapnutých výstražných světlech, o zapnutém zapalování, otáčkách motoru a mnoho dalšího.

Výhody a přednosti systému...